Medlemsbrev julen 2023

Kongsberg 17. desember 2023

Kjære medlem!

Nok et aktivt år med flere temamøter og hørselshjelp hver måned er snart forbi.

Vi har fått to nye likepersoner i løpet av året, mens HLF sentralt har fått ny logo.

Vi har fortsatt med hørselshjelp på Nymoen hver siste torsdag i måneden og har hatt hørselshjelp i Hvittingfoss noen onsdager denne høsten. Vi er i gang med minikurs i bruk og stell av høreapparat for de som jobber på pleie- /sykehjem. Samtidig fortsetter vi med hørselstesting/ screening av lokalbefolkningen.

Vi arrangerte et minikurs i bruk og stell av høreapparater i høst hvor mange møtte opp og ga uttrykk for at dette var noe som burde gjentas.

Styret er i gang med planlegging av vårens aktiviteter, både faglige kurskvelder og temaer av generell interesse, f.eks. «hvordan bruke nyttige apper».

Men, vi skal også holde den sosiale kontakten med dere ved like ved å satse på hyggelige kveldstreff/temakvelder, helst hver måned. De fleste vil vi holde på kafeen på Nymoen senter.

Kanskje dere sitter med ideer og ønsker om aktiviteter vi kan gjøre sammen?
Derfor ønsker vi at dere sier ifra hva/at dere kan delta med frivillig bistand til praktiske gjøremål, så som å koke kaffe, ta imot folk og bli involvert i et trivelig sosialt miljø, hvor vi betyr noe for hverandre, deler erfaringer og kan slappe av. Vi håper at flere ønsker å bidra, vi har bruk for alle. Sammen kan vi få til det meste.

Vi håper å se mange av dere på årsmøtet 6. februar 2024, men før det;

Ha en riktig God Jul og et fredelig Nytt År
!

Styret i Kongsberg HLF tror på frivillighetens makt.


Hilsen styret
Gerd Ervum
Styreleder


OBS: Etter totalomleggingen av forbundets sentrale nettsted www.hlf.no,valgte lokallaget vårt å opprette sitt eget lokale nettsted www.hlf-kongsberg.com. Der legger vi kun ut informasjon om våre lokale aktiviteter og ressurser.

Under forbundets sentrale nettsted finner dere nå kun forbundets sentralt redigerte informasjon om lokallaget: www.hlf.no/ditt-fylkeskontor/buskerud/hlf-kongsberg.