Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger om hørselstesten og bibliotekets lokaler på Krona 

Testen tar fra 10 til 20 minutter, avhengig av hva hørselen din krever.

Hvis du ikke er kjent, så er gateadressene til Krona: 

  • "Hasbergs vei 36" til inngangen i 1. etg. 
  • "Kirkegata 2B" til inngangene i 2. og 4.  etasje.

Biblioteket ligger i  4. etasje . Utenfra er det hovedinngang direkte inn i biblioteket fra den høyestliggende trappeavsatsen på kortsiden av Krona (i nordenden som vender mot Kirketorget). NB! Denne døren er kun åpen mellom kl. 10:00 og kl. 15:30.
Innenfra er det heis og trapper opp til biblioteket fra inngangene i 1. og 2. etg. 

Vi sitter og tar imot deg rett til høyre på innsiden av hovedinngangen (like ved bibliotekets skranke). Der kan du vente til det er din tur og du blir hentet inn til testrommet.

Vær snill å tilbake snarest ringe , eller å sende SMS, til mobil 92655220 (93057219 etter mai 2024) hvis du skulle bli forhindret fra å møte. Andre kan da kanskje overta din plass. Du beholder likevel fortsatt en plass på vår venteliste. Før neste hørselstest blir du da kontaktet på telefon fra mobilnummeret over for å fastsette en timeavtale som passe

(NB! Vær observant på oppringning fra vårt mobilnummer, i tilfelle du ikke svarer på oppringninger fra ukjente nummer).

Velkommen