Likepersoner

Toril Myra

Tinnitus / Meniere / Høreapparatbrukere

toril.myra@ebnett.no
Mob: 473 32 809

Kontaktes på dagtid.

Gerd Ervum

Høreapparatbrukere

gerd.ervum3@gmail.com
Mob: 472 62 082

Kontaktes pr SMS, tir-tor kl 11-16.

Marit Garaas Gulli

Høreapparatbrukere

marit.gulli50@gmail.com

Mob: 920 57 634.

Bjørn Arthur Johannessen

Høreapparatbrukere / Yrkesaktive

arthurjo1970@gmail.com
Mob: 954 02 778

Kontaktes pr SMS kl 10-16, hverdager.

Gunnar Berge

Høreapparatbrukere / Nærperson

Gunnar.k@berge.com
Mob: 414 94 137

Vivienne Portaas Welsby

Nærperson

vivienne.welsby@usn.no
Mob: 932 326 34

Kontaktes pr SMS og mail kl 10-16, hverdager.
Hva er likepersonsarbeid? Likepersonsarbeid er erfaringsutveksling og samtale, støtte og råd i forhold til den hørselshemmingen man har. Likepersonsarbeid vil si at «like hjelper like». Dette kan gjelde både hørsels hemmede og pårørende.