Hørselstester

VIL DU SJEKKE HØRSELEN DIN?

GRATIS HØRSELSTEST DETTE VÅRHALVÅRET
Kongsberg bibliotek
på Krona


Bestill timeavtale for en rask og gratis hørselstest, én av følgende fredager
:

  • 15. mars kl. 10.00 - 15.40
  • 12. april kl. 10.00 - 15.40
  • 3. mai kl. 10.00 - 15.40
  • 31. mai kl. 10.00 - 13.00
    (NB! Kan, hvis behov,
    forlenges inntil kl. 15.40)

Testen vil gi en god indikasjon på om du trenger undersøkelse på en hørselsklinikk for å få høreapparat.

Send SMS med navn og ønsket dag/tid til: 926 55 220.

Vi kontakter deg tilbake på SMS eller telefon for å avtale tid og gi deg nødvendige opplysninger. Hvis ønsket tid ikke er ledig og tiden vi kan tilby ikke passer, kan vi sette deg på venteliste for senere innkalling.

VIKTIG! Svarer du ikke på ukjente numre, ber vi deg legge inn mobilnumrene:

926 55 220 og 930 57 219

på mobilen, så du gjenkjenner oss når vi ringer eller sender deg SMS.

Praktiske opplysninger om hørselstesten og bibliotekets lokaler på Krona finner du her: 

Har du venner og kjente som kunne tenkes å ha behov for en hørselstest? Gi dem et tips om nærmere opplysninger på:

VEL MØTT !