Annonser

Her finner du informasjon om kurs og andre aktiviteter utenom årsprogrammet

Kjære medlem !

I vårhalvåret blir det gratis hørselshjelp ved likeperson* og salg av batterier og rekvisita** (se begrepsbetydninger på hjemmesiden).

Hørselshjelpen er gratis (unntatt for rensing og forbrukt rekvisita).
Tilbudet gjelder alle hørselshemmede, uavhengig av medlemskap.Besøk oss på:
Nymoensenteret i Storgata 31 på følgende TORSDAGER:

29. FEBRUAR
21. MARS
25. APRIL
23. MAI
20. JUNI

Vi innfører nå forsøksvis to åpningstider, på de samme datoene:

Kl. 10:00-12:00: Åpent for alle
Kl. 14:00-15:30: Åpent for alle, menmed buss-prioritering

NB! Om buss-prioritering:De som har hjemreise til strekningen
Skollenborg stasjon – Hvittingfoss, med buss 430,
prioriteres i åpningstiden 14.00 - 15.30.Dette er en prøveordning for å gjøre vårt tilbud
mer tilgjengelig for disse beboerne, som har begrenset busstilbud.

Betaling:

Kun med kontanter, eller VIPPS til:
- «#716509 - HLF Kongsberg».
NB: Vi kan ikke ta imot betaling med kort!!

Se nærmere opplysninger:

På vedlagte (og nedlastbare) oppslag
Under fanen: - «Hørselshjelp og salg»på vår lokale hjemmeside- www.hlf-kongsberg.com.med praktiske opplysninger, samt betydninger av begrepene merket * og **.
Vår Facebookgruppe: - HLF Kongsberg -vi snakker hørsel

Hvis spørsmål, kontakt sekretær: Mobil 930 57 219

PS: Programmet for hørselshjelpen publiseres også:

I «Det skjer»-kalenderen: - detskjer.kongsberg.no
Ukentlig på «Det skjer»-siden i Laagendalspostens e-avis /papiravis: - eavis.laagendalsposten.no
Under «Hørselshjelp» på Kongsberg Frivilligsentrals:
- Hjemmeside: kongsberg.frivilligsentral.no
- Facebookside: Kongsberg Frivilligsentral
Med oppslag på tavlen utenfor kafeteriaen på Nymoensenteret
På kommunens informasjonsskjermer.