Hørselshjelp og salg i vårhalvåret 2024

Trenger du hørselshjelp eller å kjøpe
batterier/rekvisita til høreapparat?

I vårhalvåret 2024 fortsetter vi tilbudet med hørselshjelp ved likeperson* og salg av rimelige batterier/rekvisita.**

Hørselshjelpen er gratis (unntatt for rensing og forbrukt rekvisita). Tilbudet gjelder alle hørselshemmede, uavhengig av medlemskap.

Besøk oss på: Nymoensenteret, Storgata 31, Kongsberg.
torsdager, med datoene vist under, har vi to åpningstider:

 • Mellom 10:00 – 12:00 
 • Mellom 14:00 – 15:30.

NB! Mellom 14:00 -15.30 har de som returnerer med buss 430,
til strekningen Skollenborg stasjon - 
Hvittingfoss, høyest prioritet.

Betaling: Kun med kontanter, eller VIPPS

NB: Vi kan ikke ta imot betaling med kort!

VIPPS med QR-koden over eller skriv  «#716509 - HLF Kongsberg» i VIPPS appen.


Last ned utskrivbart oppslag om hørselshjelp og salg med knappen under:


Se informasjon om våre andre aktiviteter på:


Hvis spørsmål, kontakt sekretær: Mobil 930 57 219

Se praktiske opplysninger under denne teksten,
samt forklaringer av begrepene merket * og **

Praktiske opplysninger:

 • De fremmøtte betjenes etter tur. Vennligst trekk kølapp.
 • (NB! Forskjellig kølappfarge for hørselshjelp og batterier/rekvisita).
  På Nymoensenteret har vi venterom mellom inngangsdøren og kafeteriaen.
 • Adkomst til hørselslagets kontor til venstre i korridoren innenfor venterommet.

Begrepsbetydninger:

* Likeperson: Hva kan en «likeperson» hjelpe deg med?

 • En likeperson har fått opplæring og sertifisering hos HLF i å drive hørselshjelp. Hørselshemmede som har behov for det (spesielt eldre) får råd, praktisk veiledning og hjelp.
 • Det legges vekt på hjelp til selvhjelp i stell av høreapparater!
  Hørselshemmede kan få besvart spørsmål om, og få hjelp med, bruk og stell av høre­apparat­ene og de tekniske hjelpemidlene de har. 
 • Likepersonen kan gjøre enkle utbedringer eller fastslå feil som må rettes av hørselsklinikk eller repareres på leverandørens verksted.


** Rekvisita:

 • Voksfiltre, domer, slanger, rense/tørke-midler, børster og batteri­testere.