Velkommen til den lokale hjemmesiden til
HLF Kongsberg, ett av, for tiden, 190
lokallag i  Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

Lokallaget består av frivillige som gjør en viktig jobb for hørselssaken i ditt nærmiljø. Mange lokallag har også likepersoner som er gode støttespillere for andre hørselshemmede. Du finner din nærmeste likeperson her.

Er du nytt medlem ?

Klikk her for velkomsthilsen fra styret 😊

Er du ikke medlem ?

Dersom du ønsker mer informasjon om lokallagets arbeid, møter eller andre aktiviteter ta kontakt med din lokale kontaktperson. Kontaktdetaljer finner du nedenfor. Ønsker du selv å bidra for hørselssaken, er du hjertelig velkommen.

Medlemmer i HLF har en rekke fordeler, les mer om hvordan du kan bli medlem her.

Klikk på snarveiene under, til våre andre nettsteder: 

Ta kontakt for få å vite mer:

E-post: kongsberg@hlfbuskerud.no
Telefon: 47262082    Mobiltelefon: 47262082

Se tillitsvalgte

MØTEPLAN DE NESTE 3 MÅNEDER

Etterhvert som innholdet i hvert møte bestemmes legges det ut egen omtale i oversikten under. I omtalene er det en lenke til egen programside for hvert møte. 

Om varsling i SMS og e-post av: Møter, arrangementer og salg og hørselshjelp:

Medlemmer med oppgitte e-postadresser og mobilnummer i medlemsregisteret får informasjonen om møter og arrangementer tilsendt direkte i SMS og e-post. Utsendingen styres av opplysninger i medlemsregisteret.

Mottar du ikke slik e-post eller SMS, men ønsker å få det?

Nødvendige opplysninger om ditt mobilnummer og/eller din e-postadresse kan da mangle eller være feil, eller ditt samtykke til utsending er ikke registrert.

Mottar du slik e-post eller SMS, men ønsker ikke å få det?

Dine samtykker til slike utsendinger må da slettes i medlemsregisteret, men det er ikke nødvendig å slette e-postadressen og mobilnummer.

Klikk her for å gå til «Min Side» hos HLF for veiledning om hvordan du retter opp eller sletter disse medlemsopplysningene om deg selv.

Alternativt kan du kontakte lokallaget på:

mobil/SMS: 926 55 220 eller i
e-post: hlf.kongsberg@gmail.com

Om elektronisk publisering (untatt annonser):

 • I "Det Skjer" på nett i LP,
  og rubrikken «Det Skjer» på kultursiden i papirutgaven siste fredag før møtet.
 • På våre hjemmesider:
  https://www.hlf-kongsberg.com/temamoter/
 • Varsling i SMS og e-post til medlemmer
  (Som har registrert mobilnummer og e-post i medlemsregisteret).
 • Oppslag på: Kommunens interne informasjonsskjermer og på Nymoensenteret.
 • Hvis enkelte åpne møter og arrangementer i tillegg annonseres i papiravisen til LP, blir dette angitt på programsiden og i programoppslaget.