MEDLEMSMØTER

Årsmøte

Hørselshemmedes Landsforbund Kongsberg holder Årsmøte
mandag 05.februar 2024 kl. 18.00 på Nymoen Kafe.

VIKTIG! Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes i e-post til kongsberg@hlfbuskerud.no, eller i SMS til mobil 47262082,
innen mandag 29. januar.

Informasjon om Likeperson arbeid og utlodning etter årsmøte.
Enkel bevertning. Vi har lydanlegg med teleslynge